Dil ve Konuşma terapistlerinin hizmet alanları nelerdir?

Dil ve konuşma terapistleri, bireylerin etkili iletişim becerileri oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.

Bunlar;

                Geçikmiş dil ve konuşma problemlerinde değerlendirme yapmak ve uygun terapi planı oluşturmak,uygulamak.

                Artikülasyon (sesletim) bozukluğu olan bireylerde konuşma seslerinin uygun üretimini öğretmek.

                Fonolojik (sesbilgisel)bozukluğu olan bireylerde dile uygun sorunları tespit eder terapi planı uygular.

                Kekemeliği olan bireylerin daha akıcı konuşmasına yönelik terapi planı uygular.

                Ses bozukluğu olan bireylerin ses kalitesini yaşa,cinsiyete ve sahip olunan patolojiye uygun terapi planı uygular.

Yapısal bozukluklara bağlı dil ve konuşma bozuklukları (dudak-damak yarıklıkları)

                Edinilmiş (Afazi) dil ve konuşma becerilerini tekrar kazanması konusunda terapi planı uygulamak.

Hastalık, cerrahi müdahale, felç ya da yaralanma sonucu yutma sorunu yaşayan bireylere yardımcı olmak.

İleri düzeyde konuşma sorunu olan bireyler için destekleyici ve alternatif iletişim sistemlerini değerlendirmek, seçmek ve geliştirmek.

Dil, konuşma ve yutma sorunlarına yönelik yeni ve daha iyi değerlendirme-tedavi yöntemleri geliştirmek için araştırmalar yapmak.

Dil ve konuşma bozukluklarını önleme yolları ile ilgili topluma ve bireylere önerilerde bulunmak.